BERSIFAT REMAJA BERAKHLAK REMAJA CEMERLANG

Wednesday, April 23, 2008


Seringkali kedengaran ibubapa merungut kerana anak-anak mereka sukar dibentuk, tidak mendengar kata, degil dan keras kepala. Semua ibubapa ingin melihat anak-anak mereka menjadi orang berguna dan sempurna hidupnya sebagai seorang manusia. Tetapi kadang-kadang apa yang diharapkan itu berlaku sebaliknya

Usia remaja bermula daripada baligh sehinggalah berusia dalam lingkungan akhir 20-an, yang disebut sebagai ‘Fata’ (Pemuda) Firman Allah S.W.T.

Maksudnya:

"Kami ceritakan mereka kepada mu (Muhammad ) dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata ‘Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran."

Al-Kahfi 13-14

1.Berakhlak

Mereka yang mempunyai sifat yang luhur yang lahir dari keimanan yang jelas terhadap Allah S.W.T. Sabda Rasulullah SAW.

Maksudnya:

"Tiada suatu pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya lebih utama daripada budi pekerti yang baik."

Riwayat al-Tarmizi dan Ibnu Majah

Nilai-nilai akhlak:-

1. Akhlak perseorangan atau diri sendiri

· Kesucian hati

· Menjaga diri

· Menguasai nafsu

· Menjaga dan mengawal nafsu makan dan jantina

· Menahan rasa marah

· Bersifat sabar

· Lemah-lembut dan rendah diri

· Berhati-hati membuat keputusan

· Menjauhi buruk sangka

· Tetap dan sabar

· Menjadi teladan yang baik

· Bersederhana

· Beramal soleh

· Berlumba-lumba dalam kebajikan dan kebaikan

· Pintar mendengar dan mengikut

· Ikhlas

· Dan lain-lain

2. Akhlak Dengan Keluarga

· Berbuat baik dan menghormati ibubapa

· Menghormati ahli keluarga yang lebih tua

· Bersifat ehsan dan berlaku baik kepada ahli keluarga yang lebih muda

· Bersikap sedia membantu

· Bertanggungjawab terhadap keluarga

· Tidak menderhaka kepada ibubapa

3. Akhlak Dalam Masyarakat

· Bekerjasama dengan anggota masyarakat

· Bertanggungjawab dalam hal menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran

· Sama-sama bertanggungjwab melindungi orang-orang yang lemah

· Tidak menceroboh hak-hak orang ramai

4. Akhlak Dengan Pencipta (Allah)

· Zikrullah (Mengingati Allah)

· Ikhlas dalam beribadah

· Mematuhi titah perintah Allah

· Meneliti akan tanda-tanda kebesaran Allah

2.Cemerlang

Melambangkan keunggulan, kehebatan dan berketerampilan. Contohnya, remaja cemerlang ialah mereka yang kuat berpegang kepada ajaran Allah, mempunyai daya berfikir yang mantap dan bijaksana dalam bertindak.

Ciri-ciri sebagai Remaja Cemerlang:-

· Mempunyai keyakinan diri

· Menghadapi cabaran dengan bijaksana

· Dapat menangani persoalan keluarga

· Mempunyai sifat sabar, tabah dan cekal

· Dapat menangani persoalan sosial samada di sekolah, kampus dan persekitaran

· Berkomunikasi secara baik dengan setiap pihak

· Mempunyai prestasi yang baik dalam bidang ilmu.

Mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan Remaja Cemerlang dalam kehidupan beragama, anak yang dapat berbakti kepada keluarga, masyarakat dan Negara serta bakal meneruskan perjuangan Islam.